Kampaň NA BICYKLI DO OBCHODU

Kampaň Na bicykli do obchodu (NBDO) je primárne zameraná na rozvoj cyklistiky ako plnohodnotnej formy dopravy so zameraním na využitie pri nakupovaní.

Hlavným cieľom kampane je motivovať ľudí, aby realizovali svoje cesty za nákupmi na bicykloch, ako plnohodnotnú alternatívu pre individuálnu motorovú dopravu. Samotná návšteva predajne na bicykli je veľmi jednoduchý, rýchly a lacný spôsob ako prispieť k zdravej mobilite vo vašom meste alebo obci a zároveň urobiť niečo pre svoje zdravie, prírodu a celkovú dopravnú situáciu.

 

Projekt vznikol v roku 2013, a ako jeden z najlepších bol zvolený a podporený ECF (European cyclists federation). Vzhľadom k úspešnosti úvodného ročníka sa projekt ďalej rozvíjal a postupne menil svoju podobu až do súčasnej formy. Základná myšlienka projektu však ostala nezmenená a každoročne takto osloví množstvo ľudí v celej krajine.

Ľudia siahnu po automobiloch častokrát možno len zo zvyku alebo pohodlnosti a využijú ho na svoj bežný nákup v obchode, ktorý je vzdialený možno len pár sto metrov od ich domu. Neuvedomujú si tak, že práve takéto konanie zvyšuje počet áut na cestách, zhon, kolóny, plné parkoviská a mestá potom riešia nové širšie cesty, obchvaty a to všetko na úkor zelene a zdravia obyvateľstva.

Automobil je v mnohých prípadoch potrebné riešenie, ale denno denne sa stretávame so situáciami, kedy ho vieme plnohodnotne nahradiť. Jednou z takýchto je aj cesta na nákup. Či už je to cestou z práce alebo do práce, či vo voľnom čase. Je dôležité, aby ľudia vyskúšali a reálne zvažovali aj túto formu dopravy ako plnohodnotnú a dokonca lepšiu než je individuálna motorová.

V kampani Na bicykli do obchodu sa preto zameriavame hlavne na ľudí, ktorých sa snažíme dostať buď po prvý krát, alebo opakovane na bicykli do obchodu, aby si túto formu dopravy osvojili. Zároveň apelujeme na predajcov a obchodníkov, aby pre zákazníkov na bicykloch vytvorili vhodné podmienky na bezpečné odloženie bicykla či pohodlný príchod aj odchod z predajne. V rámci kampane registrovaní predajcovia a obchodníci ponúkajú zákazníkom na bicykloch rôzne výhody a benefity.

Sme radi, že sa cyklistická doprava postupne integruje aj do tejto sféry a rozumným prístupom sa bude aj naďalej vyvýjať a v budúcnosti vo veľkej miere nahradí individuálnu motorovú dopravu.